சைவ உணவும் அசைவ உணவும் பற்றி - வேததிர்யதின் கூற்று பார்போம்

access_time 2022-09-10T07:38:36.167Z face SKY Yoga
சைவ உணவும் அசைவ உணவும் பற்றி - வேததிர்யதின் கூற்று பார்போம் உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் பெரும்பாலான மக்கள் மாமிச உணவை உண்ணுகின்ற பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். அண்மையில் சில காலமாகச் சில அறிஞர்கள் - சாதாரண மக்களும் கூட – மாமிசம் தவிர்த்த உணவை மாத்திரம் உண்ண வேண்டும் என்று கருதி வருகின்றார்கள். இது ...

இல்லாமை இல்லாத நிலையில் இருக்க வேண்டும் – வேததிரியம் கூற்று

access_time 2022-09-05T05:31:10.366Z face SKY Yoga
இல்லாமை இல்லாத நிலையில் இருக்க வேண்டும் – வேததிரியம் கூற்று ஆன்மீக வாழ்வு என்பது இறை வழிபாடும், உயிர் வழிபாடும் இணைந்த ஒரு தொகுப்பு நெறி என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. இயற்கை நியதிகளை உணர்ந்து கொள்வது, அவற்றை மதித்து வாழ்வது இவை இரண்டும் சேர்ந்தால், அதுதான் இறைவழிபாடு. இதனை இறைவணக்கம் என்றும் சொல்வார்...

குடும்பத்தில் பெண்களின் நிலை உயர வேண்டும் பகுதி 2 வேததிர்யம்

access_time 2022-09-02T06:56:18.845Z face SKY Yoga
குடும்பத்தில் பெண்களின் நிலை உயர வேண்டும் பகுதி 2 வேததிர்யம் முதல் பகுதியின் தொடர்ச்சி....https://www.kundaliniyoga.edu.in/blog/Kudumbathil-Pengalin-Nilai-Uyara-Vendum தற்காலத்தில் வாணிபம், தொழில், அரசியல், நிர்வாகம் என்று எல்லாத் துறைகளிலும் பெண்களுக்குச் சம பொறுப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆயினும், பழைய ...

குடும்பத்தில் பெண்களின் நிலை உயர வேண்டும் -வேததிரியம் கூற்று

access_time 2022-09-02T05:55:22.058Z face SKY Yoga
குடும்பத்தில் பெண்களின் நிலை உயர வேண்டும் -வேததிரியம் கூற்று ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும், உற்ற வயது வருகின்ற போது, அவர்களுக்கு வாழ்க்கைத் துணை அவசியம். அறிவுக்கும், கடமைக்கும் ஒத்த வாழ்க்கைத் துணையைத் தேர்ந்து, தாங்களே திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அனுபவம் இளைஞர்களிடம் அரிதாக இருக்கும். ஆகவே, வாழ்...

அமைதியான குடும்பமே, ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும்!!

access_time 2022-08-26T06:27:30.393Z face SKY Yoga
அமைதியான குடும்பமே, ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும்!! குடும்பம் என்பது வாழ்க்கைக் கலைகள் அனைத்தையும் கற்பதற்கு ஏற்ற ஒரு சர்வ கலாசாலையாகும். குடும்பத்தில் ஒழுங்கும் அமைதியும் நிலவுவதற்கு முதலில் முயலுங்கள். இந்த வெற்றியானது வெளியில் நீங்கள் போகின்ற இடங்களிலெல்லாம் இனிமை தருகின்ற அலைகளாகப் பயன் த...Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
SKY Yoga 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy