கணவன் - மனைவிக்கு அறிவுரை

access_time 2022-01-25T13:07:11.588Z face Sky Yoga
கணவன் - மனைவிக்கு அறிவுரை Contact Us குடும்பம் என்பது வாழ்க்கைக் கலைகள் அனைத்தையும் கற்க ஏற்ற ஓர் சர்வ கலாசாலையாகும். குடும்பத்தில் ஒழுங்கும் அமைதியும் நிலவ முதலில் முயலுங்கள். இந்த வெற்றி நீங்கள் போகும் இடங்களிலெல்லாம் இனிமை தரும் அலைகளாகப் பயன் தரும். கணவன் மனைவி உறவில் அன்பும் ஒற்றுமையும் திகழ உங...

Can Destiny be changed?

access_time 2022-01-23T14:32:59.465Z face SKY Online
Can Destiny be changed? Contact Us Is it possible for man to alter his Destiny? This is the question that we have asked ourselves repeatedly. How easy it would be to if we can change our destiny the way we want it? So can we do it? Yes, man can certainly change his Destiny, The effort of man has its...

Why Should I Love Enemy?

access_time 2022-01-20T05:10:21.301Z face Sky Yoga
WHY SHOULD I LOVE ENEMY? FREE YOURSELF- UNDERSTAND THE WHY's!! Contact Us At the close of our meditation programme, we have a rule here that we bless even those who harm us and those are in the category of our enemies. One day, one of our member asked to Swamiji “such and such a person is want only ...

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே!

access_time 2022-01-15T11:50:15.158Z face SKY Online
வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே! அன்பில் மலருங்கள் Contact Us இயற்கைப் பேராற்றல் அன்பு மயமானது. ஆகையினால்தான் இயற்கையின் உச்சகட்ட நிகழ்ச்சியாகிய மனிதனிடமும் அன்பு இருக்கிறது. நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேரிலோ, தொலைபேசியிலோ உரையாடத் துவங்கும் முன் நன்றாக இருக்கிறீர்களா? என்று அன்போடு கேட்கிறோம். நாம் நன்றாக வாழ விரும்பு...

இணைதலே யோகம்!

access_time 1641904560000 face Sky Yoga
இணைதலே யோகம்! உடல் மனதோடு இணைதல், மனம் உயிரோடு இணைதல், உயிர் இறைநிலையோடு இணைதல் Contact Us பதஞ்சலியின் அஷ்டாங்க யோகத்தில் இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி என்று எட்டு கருத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. பிரம்மநிலை அடைவதற்குத் தியானம் தான் வழி. இந்தத் தியானம் செய்வதற்...#skyyogaonline,#vethatihrimahairishi, #guru, #myguru, #simplifiedkundaliniyoga,#kundaliniyoga