நாம் ஏன் பஞ்ச பூத நவகிரக தவம் செய்ய வேண்டும்?

access_time 2021-08-23T16:33:35.597Z face SKY
நாம் ஏன் பஞ்ச பூத நவகிரக தவம் செய்ய வேண்டும்? கேள்வி: "சுவாமிஜி, பஞ்சபூத நவக்கிரகத் தவங்களை யார் வேண்டுமானாலும் இயற்றலாம் என்று சொல்கிறீர்கள். அதுவும் துரியாதீதம் போன்றதுதானே? அதை எப்படி எல்லோரும் இயற்ற முடியும்? மகரிஷியின் பதில்: "துரியாதீதத் தவம் என்பது மனதை உயிரில் ஒடுக்கி பிறகு உயிரை பரத்தில் ஒட...

Why should I do the Five Elements& Nine Planets Meditation?

access_time 2021-08-23T16:17:14.192Z face SKY
WHY SHOULD I DO THE FIVE ELEMENTS & NINE PLANETS MEDITATION? Disciple : Swamiji you say that anybody can do Panchabhoota Navagraha Meditation(PNB). It is also like Thuriyaatheetha meditation isn’t it? Then how everyone can do that? Swamiji: In Thuriyaatheetha Meditation, we merge our mind with the l...

आशीर्वाद की शक्ति

access_time 2021-07-07T06:50:57.091Z face SKY
आशीर्वाद की शक्ति Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. धन के लिए प्रदान की जाने वाली आस्तिकता के समान धन लेकर 44 प्रदान की जाने वाली नास्तिकता निंदनीय है। नास्तिकता के लिए अब गलत व्याख्या दी जा रही है। गलत ढंग से देखे जाने वाले रीति-रिवाजों से परे जो यथार्थ स्थ...

இல்ல

access_time 2021-07-07T06:49:15.426Z face SKY
இல்ல Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. சுவாமிகளின் மற்றுமொரு முக்கியமான உபதேசம் வாழ்த்து. அவரும் இடைவிடாமல் வையகம் அனைத்தையும் வாழ்த்திக் கொண்டே இருப்பதோடு நம்மையும் வாழ்த்திக் கொண்டே இருக்கச் சொல்கிறார். திட்டித் திட்டிப் பழித்துப் பழித்தே பழக்கப்பட்ட நமக்க...

जीने का कला

access_time 2021-07-07T06:48:09.529Z face Sky Yoga
जीने का कला Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 'चरित्र, दांपत्य की पवित्रता आदि सामाजिक नियम, वाहनों की • एकतरफा यात्रा के समान हैं। अपने-अपने शरीर और मन के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और समाज से टकराहट के बिना जीने के लिए ही सदाचार या चरित्र की ज़रूरत होत...Powered By Spayee
#skyyogaonline,#vethatihrimahairishi, #guru, #myguru, #simplifiedkundaliniyoga,#kundaliniyoga