பஞ்ச பூத நவகிரக தவம் மற்றும் நன்மையும் - வேதாத்திரி மகரிஷி

access_time 2021-08-23T16:33:35.597Z face SKY
பஞ்ச பூத நவகிரக தவம் மற்றும் நன்மையும் - வேதாத்திரி மகரிஷி கேள்வி: "சுவாமிஜி, பஞ்சபூத நவக்கிரகத் தவங்களை யார் வேண்டுமானாலும் இயற்றலாம் என்று சொல்கிறீர்கள். அதுவும் துரியாதீதம் போன்றதுதானே? அதை எப்படி எல்லோரும் இயற்ற முடியும்? மகரிஷியின் பதில்: "துரியாதீதத் தவம் என்பது மனதை உயிரில் ஒடுக்கி பிறகு உயிர...Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
SKY Yoga 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy